Házirend – Zuglói Napközis Tábor

 

2016. június 20. – augusztus 26.
A napközis tábor nyitvatartási rendje: hétfőtől péntekig
08.00-16.00 óráig, ügyelet 7.00-8.00 között és 16.00-17.00 óráig.
1. A táborban csak az előzetesen regisztrált gyermekek vehetnek részt.
Regisztráció a tárgyhetet megelőző héten hétfőn és kedden a Sportirodán lehetséges 9.00 és 18.00 óra között.
2. Szülők és hozzátartozók a tábor regisztrációs asztaláig kísérhetik gyermekeiket.
3. A táborozóknak pontosan be kell tartaniuk a tábori nap kezdési és zárási idejét.
A tábori napirendtől eltérő, rendkívüli esetet a szülőnek telefonon, vagy előző nap személyesen egyeztetnie kell a tábor vezetőjével.
4. A tábor kijelölt területét egyénileg csak a táborvezető engedélyével lehet elhagyni, az
érkezésről és a távozásról minden esetben személyesen kell szólni a csoportvezetőnek.
A Herman Ottó Általános Iskola területére csoport- vagy foglalkozásvezető nélkül nem léphetnek be a táborozók.
5. A táborozók kötelesek a táborozáshoz alkalmas öltözékben jönni, váltóruháról gondoskodni.
Társára veszélyes játékot és eszközt nem hozhatnak be a tábor területére a gyermekek.
6. Minden résztvevő a tábori csoportvezetők közvetlen felügyelete alá tartozik.
7. Az értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. Mobiltelefont a táborba hozni tilos.
Amennyiben mégis, akkor azt érkezéskor a portán a reggeli ügyeletes részére le kell adni.
Szülő és hozzátartozó gyermeke felől a tábor vonalas telefonszámán érdeklődhet:
06 1/363-2036, avagy a 06 1/223-5319.
Gazdátlan, talált tárgyakat a csoportvezetőknek vagy a táborvezetőknek kell leadni.
8. A tábor tulajdonára (sporteszközök és egyéb berendezési tárgyak) a résztvevők kötelesek
fokozottan vigyázni. A táborban elhagyott, vagy szándékosan megrongált tábori eszközöket a kárt okozó köteles pótolni, vagy értékét megfizetni.
9. Ha valaki egészségével kapcsolatos rendellenességet tapasztal vagy megsérült, azt a
csoportvezetők felé haladéktalanul jelenteni kell, akik a szükséges intézkedéseket (ellátás, tovább jelentés, stb.) megteszik, indokolt esetben a szülőt értesítik.
10. Kizárható a táborból, aki nemtörődömségből vagy hanyagságból nem tartja be a tábori
rendet, durva, szándékos sérülést, illetve kárt okoz.
11. A tábor ideje alatt felmerülő kérdésekben a táborvezető javaslatát figyelembe véve a
Társaság vezetősége dönt.
A létesítményhasználók kötelesek az intézmény és a napközis tábor házirendjét betartani, melyek kifüggesztve megtalálhatók az intézmény főbejárati ajtaja melletti külön hirdetőtáblán.

Az intézmény összes dolgozója folyamatosan köteles felhívni a táborozók figyelmét a balesetveszélyre és annak következményeire.

A sporttelep területén kereskedelmi- és reklámcélból fényképet vagy más audiovizuális terméket készíteni csak az ügyvezető előzetes írásos engedélyével szabad!

Az intézmény területén dohányozni tilos!
[1999. évi XLII. törvény 4. § (6)]

Az intézmény területére kutyát behozni tilos!

Rendkívüli esemény (tűz, baleset, betörés, lopás, kiemelkedő rendbontás, bombariadó) esetén az ügyeletes azonnal értesíti a szakhatóságot, valamint az ügyvezetőt.
Minden ilyen esetben jegyzőkönyv felvétele kötelező, melyet a jelenlévők közül két tanúnak is hitelesítenie kell.
Bombariadó esetén azonnal értesíteni kell a szakhatóságot (rendőrséget, tűzszerészeket) és meg kell kezdeni az intézmény biztonságos elhagyását.
További intézkedés az ügyvezető feladata.

Ez a házi- és pályarend 2016. június 20-tól hatályos.
Budapest, 2016. június 20.

Bátki László sk.
ügyvezető

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.