Házirend

HÁZIREND

kivonat

 

Érvényes: a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. által üzemeltetett minden létesítményben

 

A házirend azon szabályok gyűjteménye, amely az üzleti és nem üzleti célú közösségi, sportolási és szabadidős tevékenységek végzését segíti elő, behatárolja a rendeltetésszerű működést, kötelező betartani mindenki számára, aki igénybe veszi a szolgáltatásokat bármelyik létesítményben.

A sportpályákra benzin- és gázüzemű, illetve elektromos gépjármű behajtása szigorúan engedélyköteles!

TILOS a dohányzás minden létesítményen belül, nyílt láng használata csak az arra kijelölt helyen és időben engedélyezett. Alkohol és bódítószer hatása alatt álló személy nem tartózkodhat a létesítmények területén!

Gazdasági tevékenységet csak előre egyeztetett módon, ügyvezetői aláírással rendelkező szerződés keretein belül lehet végezni.

A viselkedési formák írott és íratlan szabályai mindenki számára betartandóak! A létesítmények területein és közvetlen környezetükben minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég és a helyszínen dolgozók tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A mindenkori bérlők kötelesek az épületekben a zárható helyiségekhez (öltözők, irodák, szálláshelyek) tartozó kulcsokat átvenni és távozáskor visszaadni, ezt aláírásukkal igazolni a megadott formanyomtatványokon.

Mindennemű tárgy, eszköz raktározása csak külön engedéllyel, előre egyeztetett módon lehetséges. Talált tárgyakat szíveskedjenek a portán leadni. A létesítmények területén elhelyezett és ott hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

Mindenki (dolgozó és vendég egyaránt) köteles óvni, védeni a létesítmények értékeit, amennyiben a szolgáltatásokat használó személy jogellenesen kárt okoz, kötelessége a kárt megtéríteni.

Tűzriadó, bombariadó és más egyéb veszélyhelyzet esetén az ügyeletes munkatárs irányításával azonnal, fegyelmezetten kell a területet elhagyni.

 

Az egyes létesítményekre vonatkozó házirendek részleteit lásd lentebb.