A Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Non-profit Kft. közérdekű adatai

Adatfeltöltés folyamatban.

Kérjük szíves türelmüket!

A 2009. évi CXXII. törvény alapján a Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Non-profit Kft. a felügyelőbizottsági tagok, a vezető tisztségviselők és a vezető állású munkavállalók javadalmazásáról az alábbi adatokat teszi közzé:

Felügyelőbizottság:
Tildy Balázs – Felügyelőbizottság elnöke
Megbízási díj: bruttó 160.000 Ft/hó
Csáki Marianna – Felügyelőbizottsági tag
Megbízási díj: bruttó 130.000 Ft/hó
Cseke Vanda – Felügyelőbizottsági tag
Megbízási díj: bruttó 130.000 Ft/hó

A felügyelőbizottsági tagok a megbízási díjon felül egyéb járandóságra, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatásra nem jogosultak.

Vezető/vezető állású munkavállalók:
Csaniga Andrea – Ügyvezető
Alapbér: bruttó 800.000 Ft/hó.A munkavállaló alapbérét, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő- testületének 406/2017. (X.19.) számú határozatával jóváhagyott Javadalmazási Szabályzata alapján határozza meg a tulajdonos.
Végkielégítés: Munkaszerződés szerint, a munkáltató egyoldalú megszüntetése esetén 12 havi távolléti díj illeti meg. Egyéb esetekben az Mt. az irányadó
Felmondási idő időtartama: Munkatörvénykönyve az irányadó.
Szervezeti ábra:

A Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Non-profit Kft. adatszolgáltatása
a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésekre vonatkozóan: